Skal du købe hus?


Skal du sælge?


Har du skader på dit hus?

Kontakt nu på 4170 4568 eller bue@willenlund.dk

Bue Højlund
Bygningskonstruktør,
Beskikket Bygningssagkyndig og Energikonsulent

Tilstandsrapporter og Energimærker udføres af Willenlund
mens eltjekket udføres af autoriserede elinstallatører.

Læs mere om huseftersynsordningen her:

Fra boligejer.dk

Huseftersynsordningen – Sikker hushandel

Det er frivilligt for dig som sælger, om du vil benytte dig af huseftersynsordningen, men det er en god idé for både køber og sælger.

Hvis du skal sælge et hus, en villalejlighed eller et sommerhus, bør du som sælger overveje at benytte Huseftersynsordningen. Du kan som sælger fritages for dit sædvanlige 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler ved at forsyne køberen med en tilstandsrapport og en el-installationsrapport, et tilbud om ejerskifteforsikring og en erklæring om at ville betale halvdelen af præmien til ejerskifteforsikring.

Det er dig som sælger, der skal bestille tilstandsrapporten og el-rapporten. Du kan også få din ejendomsmægler til at formidle kontakt til et forsikringsselskab, der så finder en bygningssagkyndig. Det er også så vidt muligt dig, der skal tage imod den bygningssagkyndige ved gennemgangen af boligen, da du skal besvare en række spørgsmål om boligen. Spørgsmålene og dine svar kommer til at blive en del af tilstandsrapporten.

Med en ejerskifteforsikring sikrer køber sig mod eventuelle skjulte skader ved boligen. Og som sælger kan du frigøre dig for dit almindelige ansvar for skjulte fejl og mangler, hvis du

  • Får lavet en tilstands- og elinstallationsrapport
  • Indhenter et tilbud på en ejerskifteforsikring
  • Skriftligt tilbyder køber at betale et beløb svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede forsikringspræmie
  • Fremlægger tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og tilbuddet om ejerskifteforsikring INDEN køber afgiver et købstilbud.

Dit ansvar som sælger bortfalder ikke, hvis du ikke fremlægger rapporterne og tilbuddet om ejerskifteforsikring inden købsaftalen underskrives af køber. Som sælger skal du derfor af princip afvise at underskrive købsaftalen, hvis køberen har underskrevet købsaftalen uden at have modtaget tilstands- og elinstallationsrapporterne.

Dit sælgeransvar under Huseftersynsordningen

Selvom du som sælger har valgt at benytte Huseftersynsordningen, er du fortsat forpligtet til at oplyse om væsentlige forhold ved boligen, som kan have betydning for købers beslutning. Overholder du som sælger ikke ”den loyale oplysningspligt”, risikerer du alligevel at hæfte for fejl og mangler.

Huseftersynsordningen medfører kun ansvarsfrihed for sælger, for så vidt angår mangler ved bygningerne. Du hæfter som sælger stadig for mangler vedrørende selve grunden, fx forurening. Endvidere hæfter du som sælger for forhold, der strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter, medmindre der er tale om, at en el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallation er ulovlig, som sælger er ansvarsfri for. Endelig hæfter du som sælger for bygningens stikledninger, herunder kloakker, medmindre forholdet, da tilstandsrapporten blev udarbejdet, var af en sådan karakter, at den bygningssagkyndige burde have omtalt det i rapporten.